Organizační struktura městyse

Vodovody

vodovod Nový Rychnov

vodovod Sázava

vodovod Čejkov

vodovod Řeženčice

Soubor bude navždy smazán. Chcete pokračovat?

Veřejné pohřebiště V Novém Rychnově

Provoz veřejného pohřebiště v Novém Rychnově je upraven Řádem veřejného pohřebiště v Novém Rychnově, který byl vydán formou opatření obce č. /2011

Městys Nový Rychnov upozorňuje firmy provádějící práce na hrobovém zařízení a nájemce hrobových míst na hřbitově v Novém Rychnově, že je nutné ohlásit správci hřbitova veškeré stavební práce dopředu před jejich započetím. Jedná se zvláště o:

Kontakt na správce hřbitova pana Jiřího Fuka:

565 392 328 – zubní technika

Popřípadě lze kontaktovat Městys Nový Rychnov:

565 392 065, 565 392 359

V případě nedodržení se nájemce vystavuje nebezpečí ukončení nájmu hrobových míst!!

Podrobnější informace jsou uvedeny ve vašich nájemních smlouvách a hřbitovním řádu.

Created by T.K. & M.F. © 2014 - 2016 | Přihlásit