Organizační složky městyse

Veřejné pohřebiště V Novém Rychnově

Provoz veřejného pohřebiště v Novém Rychnově je upraven Řádem veřejného pohřebiště v Novém Rychnově, který byl vydán formou opatření obce č. /2011

Městys Nový Rychnov upozorňuje firmy provádějící práce na hrobovém zařízení a nájemce hrobových míst na hřbitově v Novém Rychnově, že je nutné ohlásit správci hřbitova veškeré stavební práce dopředu před jejich započetím. Jedná se zvláště o:

 • rekonstrukci základů, výměnu pomníků za jiný typ
 • zřízení nového hrobového zařízení

Kontakt na správce hřbitova pana Jiřího Fuka:

565 392 328 – zubní technika

Popřípadě lze kontaktovat Městys Nový Rychnov:

565 392 065, 565 392 359

V případě nedodržení se nájemce vystavuje nebezpečí ukončení nájmu hrobových míst!!

Podrobnější informace jsou uvedeny ve vašich nájemních smlouvách a hřbitovním řádu.

Sbor pro občanské záležitosti

Sbor pro občanské záležitosti Městyse Nový Rychnov má společenské poslání a jeho členové reprezentují městys při významných společenských událostech v životě občanů. Sbor pro občanské záležitosti aktivně spolupracuje s ostatními organizacemi při přípravě a realizaci nejrůznějších kulturních akcí v městysi.

Předsedkyně

Šoulová Jaroslava

Členky SPOZ

Zemanová Julie, Reichová Iva, Vlčková Jaroslava, Pechová Magdaléna, Kotrčová Markéta

Zápisy do kroniky SPOZ

Šoulová Jaroslava

Činnost:

 • zajištění obřadu vítání občánků
 • blahopřání jubilantům (dovršení věku 70, 75, 80, 85, 90 let a více)
 • blahopřání manželům u příležitosti zlaté a diamantové svatby a v případě žádosti manželů zabezpečujeme slavnostní obřad v obřadní síni
 • Novorychnovské stezky
 • rozloučení dětí s MŠ a jejich vítání do základní školy
 • loučení žáků se ZŠ
 • zajištění oslav svátku svatého Martina
 • zajištění a organizování rozsvícení vánočního stromu + lampiónový průvod
 • pomoc ostatním spolkům v obci při organizování ostatních sportovních, kulturních a společenských akcí
 • uložení kytic k pomníkům padlých u příležitosti státních svátků

Souhlas jubilanti

Souhlas s návštěvou člena SPOZ u příležitosti jubilejního svat. obřadu

Souhlas s uspořádáním jubilejního svat. obřadu

Souhlas vítání dětí

FOTOGRAFIE Z AKCÍ SPOZ

Zde k zobrazení

Soubor bude navždy smazán. Chcete pokračovat?

Created by T.K. & M.F. © 2014 - 2016 | Přihlásit