Platné obecně závazné vyhlášky

2016

1/2016 kterou se stanoví část společného školského obvodu základní a mateřské školy Stáhnout

2013

1/2013 Změna vyhlášky č. 02/2012 o místních poplatcích Stáhnout

2012

2/2012 O místních poplatcích Stáhnout

2011

1/2011 Stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí Stáhnout

2/2011 Stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí u staveb Stáhnout

2010

1/2010 Požární řád obce Stáhnout

2001

1/2001 O systému shromažďování, sběru, přepravě, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem Stáhnout

1997

7/1997 O obecních pravidlech udržování čistoty a pořádku, o ochraně životního prostředí, chovu domácích a hospodářských zvířat a o nočním klidu Stáhnout

1996

6/1996 Připojení nemovitostí, domácností a ostatních objektů na čistírnu odpadních vod a veřejnou kanalizaci Stáhnout

Soubor bude navždy smazán. Chcete pokračovat?

Created by T.K. & M.F. © 2014 - 2016 | Přihlásit