Ze života v městysi

Odhalení pamětní desky

Počátkem května byla v naší obci odhalena pamětní deska ke 130. výročí narození zdejšího významného rodáka JUDr. Viléma Pospíšila, který byl prvním guvernérem Národní banky československé v letech 1926 - 1934. Slavnostního odhalení se zúčastnil i ředitel kanceláře České národní banky Ota Kaftan.

Setkání rodáků

V sobotu 20. 6. 2009 se uskutečnilo 2. setkání rodáků z Nového Rychnova a okolních obcí. Akci organizačně zajišťoval SPOZ ve spolupráci s Úřadem městyse Nový Rychnov, mateřskou a základní školou, římskokatolickou farností, místní kronikářkou paní J. Valentovou a personálem restaurace U Radnice.

V 10 hodin dopoledne proběhla v místním kostele mše sloužená P. Mgr. A. J. Grambalem. Setkání se zúčastnilo 101 rodáků, které uvítala předsedkyně SPOZ R. Matějů. Slavnostní proslov a přípitek pronesl starosta městyse pan Pavel Martínek. „Vítám vás na místě, které je spojeno se vzpomínkami na vaše dětství, mládí, školu, přátele a známé…“ Starosta připomněl, že v loňském roce byl Novému Rychnovu navrácen historický status městyse.

Starosta městyse poblahopřál a předal květiny nejstarší přítomné rodačce paní L. Bendové a nejstaršímu rodákovi panu J. Pechovi. Děti z mateřské a základní školy potěšily přítomné kulturním vystoupením plným písniček a tanečků. Protože se někteří pozvaní rodáci nemohli setkání zúčastnit, přečetly členky SPOZ jejich dopisy plné hřejivých slov.

Odpoledne si mohli účastníci setkání prohlédnou výstavu fotografií nazvanou Domy Novorychnovska a jejich obyvatelé v letech 1884 – 2001. Výstavu připravila v prostorách obřadní síně na místní radnici kronikářka paní J. Valentová. Součástí výstavy byla i fotodokumentace z minulého setkání rodáků před pěti lety. K poslechu, tanci a pro dobou náladu zahrála kapela Panelačka z Kamenice nad Lipou.

Věříme, že se rodákům se doma líbilo, prožili příjemné odpoledne, setkali se se svými přáteli, popovídali si a zavzpomínali, prošli se po známých místech…Pochvalná slova z jejich úst jsou tou nejlepší odměnou pro všechny, kteří akci zajišťovali.

Členové SPOZ

Created by T.K. & M.F. © 2014 - 2016 | Přihlásit