Ze života v městysi

Evropský fond pro regionální rozvoj

V městysi Nový Rychnov byl realizován projekt pod názvem Velkokapacitní požární cisterna na dopravu vody pro JSDHO Městysu Nový Rychnov (číslo projektu CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0001047), který získal finanční podporu z evropských strukturálních fondů, konkrétně Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Cílem projektu bylo pořízení velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody pro Jednotku Sboru dobrovolných hasičů Nový Rychnov. Nově pořízená cisterna přispívá ke snížení negativních jevů mimořádných událostí, ke zvýšení kvality a snížení času záchranných a likvidačních prací. Cisterna byla předána v prosinci roku 2017 a současně byla zaškolena její obsluha. Jde o zásahový požární automobil těžké hmotnostní třídy S, schopný provozu na všech komunikacích a částečně i mimo komunikace. Cisterna je určena k přepravě požárního družstva 1+5 a hasebních prostředků k provedení požárního zásahu vodou nebo pěnou při použití nízkého nebo vysokého tlaku vody. Je vybavena požárním čerpadlem o jmenovitém průtoku 3 000 l.min-1, nádrží na vodu a pěnidlo, asanační lištou, vysokotlakým průtokovým hadicovým navijákem a dalším potřebným vybavením. Cisterna je určena i pro účinné zásahy technického charakteru při záchraně lidských životů, ochraně majetku, omezení škod na životním prostředí, při mimořádných událostech a živelných pohromách. Nové zařízení přispěje k odstranění stávající neutěšené situace v Kraji Vysočina, ORP Pelhřimov a Městysu Nový Rychnov, ve kterém je požární technika v nevyhovujícím stavu. Městys využil možnosti a získal z evropských strukturálních fondů významnou částku na zlepšení stavu požární techniky.

Odhalení pamětní desky

Odhalení pamětní desky

Počátkem května byla v naší obci odhalena pamětní deska ke 130. výročí narození zdejšího významného rodáka JUDr. Viléma Pospíšila, který byl prvním guvernérem Národní banky československé v letech 1926 - 1934. Slavnostního odhalení se zúčastnil i ředitel kanceláře České národní banky Ota Kaftan.

Setkání rodáků

V sobotu 20. 6. 2009 se uskutečnilo 2. setkání rodáků z Nového Rychnova a okolních obcí. Akci organizačně zajišťoval SPOZ ve spolupráci s Úřadem městyse Nový Rychnov, mateřskou a základní školou, římskokatolickou farností, místní kronikářkou paní J. Valentovou a personálem restaurace U Radnice.

V 10 hodin dopoledne proběhla v místním kostele mše sloužená P. Mgr. A. J. Grambalem. Setkání se zúčastnilo 101 rodáků, které uvítala předsedkyně SPOZ R. Matějů. Slavnostní proslov a přípitek pronesl starosta městyse pan Pavel Martínek. „Vítám vás na místě, které je spojeno se vzpomínkami na vaše dětství, mládí, školu, přátele a známé…“ Starosta připomněl, že v loňském roce byl Novému Rychnovu navrácen historický status městyse.

Starosta městyse poblahopřál a předal květiny nejstarší přítomné rodačce paní L. Bendové a nejstaršímu rodákovi panu J. Pechovi. Děti z mateřské a základní školy potěšily přítomné kulturním vystoupením plným písniček a tanečků. Protože se někteří pozvaní rodáci nemohli setkání zúčastnit, přečetly členky SPOZ jejich dopisy plné hřejivých slov.

Odpoledne si mohli účastníci setkání prohlédnou výstavu fotografií nazvanou Domy Novorychnovska a jejich obyvatelé v letech 1884 – 2001. Výstavu připravila v prostorách obřadní síně na místní radnici kronikářka paní J. Valentová. Součástí výstavy byla i fotodokumentace z minulého setkání rodáků před pěti lety. K poslechu, tanci a pro dobou náladu zahrála kapela Panelačka z Kamenice nad Lipou.

Věříme, že se rodákům se doma líbilo, prožili příjemné odpoledne, setkali se se svými přáteli, popovídali si a zavzpomínali, prošli se po známých místech…Pochvalná slova z jejich úst jsou tou nejlepší odměnou pro všechny, kteří akci zajišťovali.

Členové SPOZ

Nová mateřská škola v Novém Rychnově

V dubnu 2019 byla v Novém Rychnově dokončena výstavba nového školního víceúčelového hřiště s umělým povrchem a menším atletickým zázemím za 5,2 milionu Kč. Městysi se na tuto akci podařilo získat 70 % dotaci z programu MMR. Nejdůležitější akcí letošního roku však byla novostavba mateřské školy. O této stavbě se hovořilo a plánovalo v zastupitelstvech městyse bezmála 8 let. Plán příprav se držel prvotní myšlenky, přestěhovat děti do provizorních prostor v základní škole, zdemolovat starou azbestovou školku a na jejím místě postavit novou budovu, a to v co nejkratším čase, nejlépe během jednoho školního roku. V lednu 2017 byla dokončena projektová dokumentace Ing. Josefem Slabým, v půli července 2018 bylo předáno staveniště firmě STATUS stavební a. s., která během 1 měsíce rozebrala starou školku a začala stavět novou. Prakticky během necelých 14 měsíců se podařilo nemožné. Zlikvidovat starou budovu, postavit, zkolaudovat a vybavit novou mateřskou školku. 2. září letošního roku byl zahájen provoz nové mateřské školy. 7. září proběhl slavnostní den otevřených dveří nové školky. Všichni místní obyvatelé i z blízkého okolí se mohli přijít podívat na novou budovu. Byla to pro naši obec výjimečná událost. Naposledy se nová veřejná budova tohoto rozsahu, a to sportovní hala, postavila před 40ti lety. V průběhu výstavby se městysi podařilo získat dotaci ve výši 25 milionů Kč na financování projektu, tentokrát z programu MŠMT. Celková plánovaná investice do budovy mateřské školky byla 35 milionů Kč. Nová mateřská škola doplnila chybějící článek celkového školního areálu v Rychnově, do kterého spadá kromě nového školního hřiště také zrekonstruovaná budova základní školy (1. i 2. stupeň) a zrekonstruovaná budova sportovní haly. Toto školní zázemí nabízí výborné podmínky a prostředí pro vzdělávání našich dětí. Video ze slavnostního otevření MŠ zde: video

Created by T.K. & M.F. © 2014 - 2016 | Přihlásit